Đăng ký học GPLX ô tô hạng C tại Trường trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa

1. Hạng C được điều khiển loại xe nào?
Theo quy định tại điều 16 của thông tư số 12/TT-BGTVT thì Hạng C dùng để để điều khiển các loại xe sau đây:
– Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;
– Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;
– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.
2. Chi phí học hạng C
Học GPLX ôtô C chi phí toàn khóa là 17.965.000 trong đó:
– Học phí: 17.200.000
– Lệ phí sát hạch cấp GPLX: 765.000
+ Sát hạch lý thuyết: 100.000
+ Sát hạch phần mềm mô phỏng: 100.000
+ Sát hạch thực hành trong hình: 350.000
+ Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000
+ Lệ phí cấp GPLX: 135.000

Lưu ý : Nhà trường cam kết ngoài chi phí nêu trên trong quá trình học, học viên không phải nộp bất cứ chi phí nào phát sinh.

3. Điều kiện để đăng ký học hạng C
– Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.
– Bạn Đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), đủ sức khoẻ theo quy định cho người học lái xe.
4. Thời gian học hạng C

Thời gian học hạng C là 6 tháng

Hạng C: Học trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Nộp hồ sơ Online    Back To Top