slide1 1
Tru 4
Tru 2
CÁC HẠNG ĐÀO TẠO
B1

Hạng B1 số tự động
Học phí: 15.965.000
Thời gian đào tạo: 3 tháng

B1

Hạng B2
Học phí: 15.665.000
Thời gian đào tạo: 3 tháng

C

Hạng C
Học phí: 17.965.000
Thời gian đào tạo: 4 tháng

nanghang removebg preview

Nâng hạng B2, C, D, E
Học phí: Bấm đăng ký để xem
Thời gian đào tạo: 1,5 tháng

LIÊN KẾT WEBSITE

FANPAGE

Back To Top