Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-TLĐ ngày 22/12/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Kế hoạch số 17/KH-TLĐ ngày 05/02/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động […]

HƯỚNG DẪN ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE (GPLX) TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

HƯỚNG DẪN ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE (GPLX) TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 Bước 1: Người dân truy cập trực tiếp vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Cục đường bộ Việt Nam theo đường dẫn: https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html Bước 2: Người dân bấm vào đổi giấy phép lái xe Bước 3: Người dân bấm vào […]

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2024

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2024 Thực hiện theo kế hoạch số 112/KH-TTCN ngày 5/02/2024 của Hiệu trưởng Trường TCN Giao thông Vận tải Thanh Hóa về Kế hoạch Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Với mục tiêu thi đua dạy tốt trong nhà trường, khuyến khích, […]

Back To Top