Đăng ký học nâng hạng GPLX tại Trường trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa

Nâng hạng B1 STĐ lên B1
Chi phí toàn khóa: 5.565.000
Thời gian học toàn khóa: 1,5 tháng
Điều kiện nâng từ hạng B1 STĐ lên B1: đủ độ tuổi, đủ sức khỏe, có đủ thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên.
Nâng hạng B1 lên B2
Chi phí toàn khóa: 4.465.000
Thời gian học toàn khóa: 1,5 tháng
Điều kiện nâng từ hạng B1 STĐ lên B1:
đủ độ tuổi, đủ sức khỏe, có đủ thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên.
Nâng hạng B2 lên D, C lên E
Chi phí toàn khóa: 11.065.000
Thời gian học toàn khóa: 1,5 tháng
Điều kiện nâng từ hạng B1 STĐ lên B1: đủ độ tuổi, đủ sức khỏe, có đủ thời gian lái xe từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên, đối với hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.
Nâng hạng B2 lên C, C lên D, D lên E
Chi phí toàn khóa: 8.865.000
Thời gian học toàn khóa: 1,5 tháng
Điều kiện nâng từ hạng B1 STĐ lên B1: đủ độ tuổi, đủ sức khỏe, có đủ thời gian lái xe từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên, đối với hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Nộp hồ sơ Online    Back To Top