Site icon Trường trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa

Thông báo mức thu học phí và danh sách cán bộ giáo viên được phân công làm công tác tuyển sinh năm 2024

thongbao

Thông báo mức thu học phí đào tạo lái xe B1, B2, C, D, E

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM 2024

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Exit mobile version